Over bouwen

Is, zoals Le Corbusier beweerde, een bouwwerk een machine? Hoe spiritueel is een bouwwerk eigenlijk wel? Allemaal vragen die aan de orde komen in een boekje van Ton Alberts, waarin de architect zich rekenschap geeft van zijn ommekeer. Die leidde ertoe dat hij voortaan niet meer mechanisch en strak bouwde, maar ''organisch'', ''natuurlijk'', en zó, dat degenen die door zijn immense bankgebouw wandelden zich in een bos waanden.

"New Age" is helemaal niet nieuw: het is een opgeklopte oude mystiek met een dosis Rudolf Steiner (antroposofie), Madame Blavatsky (theosofie) en allerlei geklutste oosterse denkbeelden en spirituele gedachten. Dat bouwkunde ook spiritueel en antroposofisch (natuurlijk of organisch) kan zijn, wisten we al van Rudolf Steiner zelf, van zijn beide "Goetheana" met hun organische vormen. (bron)

Is bouwen onderdeel van 'De architectonische ruimte' naar het gelijknamige boek van Dom H. van der Laan, bij leven monnik van de abdij van Vaals. Waarin het plastische getal uit een wordt gezet. De maateenheid waar andere maten aan gerelateerd zijn, als delen van het grote geheel. Het binnen en buiten, vol en hol in hun ervaring door de mens, resulterend in een harmonische vormgeving van gebouwen naar menselijke maat.

Hieruit blijkt de uitgebreidheid van bouwen, in wezen 'Het stapelen van stenen' of het samenstellen van bouwmaterialen. De kunst is dit zo te doen dat dit arbeids-, materiaal en milieu technisch efficiënt geschiedt waarbij duurzaamheid, comfort en esthetica op de juiste wijze worden ingepast. Vooral belangrijk is het bouwproces in goede banen te leiden waarbij geldt:"Een goed begin in voorbereiding is het halve werk".